Realisatie van grootste draaibrug in Europa

 

Om in de haven van Zeebrugge de twee oevers van het verbindingsdok over een afstand van 400 meter veilig met elkaar te verbinden, was Port Of Zeebrugge op zoek naar een betrouwbare partner. Die vonden ze in de Tijdelijke Maatschap Artes Depret – Artes Roegiers – Victor Buyck Steel Construction – Agidens. Het uiteindelijke resultaat? De grootste beweegbare brug van Europa realiseren, met een overspanning van 130 meter. Na oplevering zal Agidens Infra Automation achttien jaar lang verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Na een intensief D&B-tendertraject heeft Port Of Zeebrugge aan de Tijdelijke Maatschap Artes Depret – Artes Roegiers – Victor Buyck Steel Construction – Agidens de opdracht gegund voor het design en de bouw van een nieuwe, beweegbare brug over het Verbindingsdok in Zeebrugge. De nieuwe brug vervangt de kleinere beweegbare brug in het Verbindingsdok en maakt – naast een betere verbinding voor het havenverkeer – ook de achterhaven veiliger voor fietsers.

 

Uitdagingen en oplossingen

Naast het veilig verbinden van de twee oevers, moest het mogelijk zijn de verbinding te onderbreken met een doorvaartopening van 55 meter. De gunningscriteria waren het oplossingsvrij opleveren van de brug, en betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid, in combinatie met de prijs. Belangrijk daarbij was ook dat de brug ‘ingepast in de omgeving’ diende te worden.

Onze oplossing bestaat in het voorzien van een centraal hef- en draaimechanisme dat de 2.200 ton wegende draaibrug in 150 seconden opheft en 90 graden draait, zonder een actief centreer- of vergrendelingsmiddel. Dit systeem laat, in volledige redundantie, toe om met een minimum aan bewegingen de brug veilig en efficiënt te bewegen. Omdat de brug opgeheven wordt door acht vijzels is de uitdaging de brug perfect horizontaal te houden. Bij het draaien vormde vooral de noodstop een uitdaging, want het gevaar bestond dat de centrale pijler zou afbreken.

Omvangrijke scope

Advies & consulting

Proces design / engineering

Software engineering

E&I engineering

Safety engineering

Constructie

Automatisatie & systeemintegratie

Testen & ingebruikname

Maintenance & service support

Cyber security

Doorvaartopening van 55 meter

De brug houdt met een doorvaartopening van 55 meter tevens rekening met het zware havenverkeer. Die breedte wordt ook de breedte van de nieuwe zeesluis die de komende jaren in Zeebrugge gerealiseerd wordt, perfect op maat van de verschillende tunnelelementen voor de Antwerpse Oosterweeltunnel die van Zeebrugge naar Antwerpen worden verscheept. Naast de doorvaartopening voorziet Agidens Infra Automation tussen het vast brugdek en de centrale middenpijler ook een niet-beweegbare brug over de geul die niet bevaarbaar is. Op die manier zal de nieuwe brug zowel in de open als de gesloten positie berijdbaar blijven voor zwaar verkeer. Zo blijft ze, terwijl de scheepvaart vrij passeert, toch onderhoudbaar.

Resultaten

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid – Installatie is volledig redundant, zowel de aandrijving als de bediening en de besturing

Onderhoudbaarheid – Minder componenten en zo weinig mogelijk slijtagegevoelige onderdelen gebruikt. Bovendien is de brug in alle mogelijke posities toegankelijk.

Bedienbaarheid – De bediening is gelijkaardig aan de andere installaties in het beheer van Port of Zeebrugge.

Veiligheid – Bovendien zorgen we voor een betere veiligheid (SIL 2). De installatie is gebouwd volgens de best practices op het gebied van machineveiligheid en cyberbeveiliging.

Leave a Reply