Renovatie pompinstallatie Zemst

Aan de sluis van Zemst, op het Zeekanaal Brussel-Schelde, bevindt zich een pompinstallatie die de waterhuishouding op het kanaal moet verzekeren. Het bedieningssysteem van deze pompinstallatie werd in 2016 reeds gemoderniseerd waarbij Agidens Infra Automation zorgde voor het controlesysteem en gebruiksvriendelijke visualisatie (SCADA). Nu was, na bijna 50 jaar dienst, een vernieuwing van de pompinstallatie aan de orde.

De binnenvaart is een belangrijke bron van welvaart in Vlaanderen. Het biedt een veilig, ecologisch én economisch alternatief voor de reeds verzadigde wegtransporten. Bovendien dragen de rivieren en kanalen bij tot de aantrekkingskracht en leefbaarheid in Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg stelt alles in het werk om het watertransport te stimuleren en schade door overstromingen te beperken.

Scope

Droogzetten en reinigen van toevoerkanaal

Vervanging 4 pompgroepen

HS Motor 670kW

Hoogrendementspomp 5m³/sec

Motor op 3x6kV

Het bestaande pompsysteem, bestaande uit 5 HS-pompen, haalde sinds enige tijd het beoogde rendement niet meer. Een vernieuwing drong zich op. Agidens Infra Automation werd door de Vlaamse Waterweg ingeschakeld als ontwerp- en automatisatiespecialist voor de studie, uitvoering, inbedrijfstelling en onderhoud van de vervanging van deze verouderde HS-pompen.

Er werden inmiddels 3 pompen vervangen en er zitten nog 2 pompen in de pipeline voor vervanging

 • Droogzetten van het afvoerkanaal
 • Uitbouw van de bestaande motor, HS-kabel en pomp
 • Plaatsen van de nieuwe pomp, HS-kabel en motor
 • Revisie van de bestaande vlinderklep
 • Parametreren van het motorbeveiligingsrelais
 • Uitvoeren van prestatietesten voor indienststelling
 • Aanpassing PLC’s en SCADA systeem voor datalogging
 • Toerental op de motoras
 • Lijnstromen naar de motor
 • Lijnspanningen naar de motor
 • Temperatuur lagers (2xPT100)
 • Trillingsniveau
 • Onderhoud tijdens de waarborgperiode en 5 jaar erna

Uitdagingen en oplossingen

Service en flexibiliteit zijn cruciaal bij het uitvoeren van vernieuwingsprojecten. Bij elke specifieke uitdaging zorgt Agidens voor een oplossing op maat.

STUDIE

 • Dimensionering van de nieuwe installatie op basis van de bestaande pompgroep om een feilloze samenbouw van de nieuwe en bestaande constructies mogelijk te maken.
 • Studie naar de waterhuishouding van het kanaal tijdens de werken om zo wateroverlast te beperken.
 • Research naar en sourcen van een nieuwe pomp en aandrijving volgens vastgestelde kenmerken, rekening houdend met de debieten en pompvermogens van de nog operationele pompen.

INSTRUMENTATIE

 • Temperatuurmeting
 • Lagersmeting
 • Afregelen start- en stopprocedure

AUTOMATISATIE

 • Aanpassing van de bestaande PLC’s en toevoegen van loggings voor
  • Waterniveaus hoger en lager pand
  • Toerental motor
  • Trillingsniveaus pomp
  • 10 temperatuurmetingen
 • Uitbreiding van het bestaande SCADA-systemen voor de nieuwe aansturing, smering en visualisatie van de dataloggings.

PLANNING EN TIMING

 • Een strikte deadline vroeg om een gestandaardiseerde aanpak en gedetailleerde planning. Agidens Infra Automation zorgde steeds voor tijdige oplevering en vermeed onnodig oponthoud.
 • Stapsgewijze indienststelling van de nieuwe pompgroep met minimale impact op de functionerende pompen om de continuïteit van de sluis te waarborgen.

Resultaten

Samen met partner KSB plaatste Agidens reeds de eerste drie pompen die elks een debiet van 18.000 m³/u bij een opvoerhoogte van 10 meter laten optekenen. De hoogspanningsmotoren van 6 kV en een vermogen van 670 kW werden door WEG geleverd. De pompgroep heeft een bewezen groepsrendement van 82%, een stijging van 5% ten opzichte van de oude installatie.

Leave a Reply